Author: Tommy Thambour

Psykoanalyse og essens

Essens/væsen (eng. Essence, ty. Wesen) er ikke et psykoanalytisk begreb. Men det forhindrer dog ikke, at man ofte kan møde en forståelse af psykoanalysen, som tager udgangspunkt i en eksistens/væsens-tænkning. Lad mig derfor knytte...

Ødipus

Ødipus Billedet forestiller den scene fra myten om Kong Ødipus.  hvor kong Ødipus kommer til byen Theben, som er blevet belejret af den grusomme sfinx. Fordi kong Ødipus kan besvare sfinxens gåde (1) kaster sfinxen...

Tolkningen efter Freud

Af Tommy Thambour Efter Freud har der udkrystalliseret sig mange retninger, som hver især i større eller mindre grad hævder, at de har afsæt i Sigmund Freuds psykoanalyse. En retning er denjeg-psykologiske[4],som får en...

KVINDENS BEGÆR – MANDENS DØD

Bragt i Klassikerforeningens meddelelser 2010 Af Tommy Thambour   Siden Freud i starten af 1900-tallet udgav 3 afhandlinger om sexualteori har følgende spørgsmål været i fokus:  Hvad  vil det sige at være mand og især kvinde, og hvad er...

Freud og Lacan

På sin vis er det en umulig opgave kort at ville redegøre for relationen mellem Sigmund Freud (1856-1939) og Jacques Lacan (1901-1981). Lacan og hans arbejder er uforståelige og meningsløse uden indgående kendskab til...

Lacan og Kierkegaard

Lacan er i sin reformulering af den Freudske psykoanalyse inspireret af en række af især vestlige filosoffers tænkning. Slår man op i Index référentiel[1]vil man se at Kant, Heidegger, Hegel, Aristoteles samt Platon fylder overordentligt...

Lacan og Bourdieu

Selvom Jacques Lacan (1901-1981) og Pierre Bourdieu (1930-2002) er samtidige, og begge er stærkt påvirkede af centrale udviklingstendenser i 60ernes og 70ernes franske filosofi og tænkning, har de meget få henvisninger til hinanden. Ifølge...