Category: vignetter

Den pokkers krop

Kroppen melder sig hele tiden. Selvfølgelig gør den det.   Fra starten af er svaret på spørgsmålet, hvem er jeg, knyttet til kroppen.   Men det billede vi har af os selv udfordres hele tiden af...

Psykoanalyse og essens

Essens/væsen (eng. Essence, ty. Wesen) er ikke et psykoanalytisk begreb. Men det forhindrer dog ikke, at man ofte kan møde en forståelse af psykoanalysen, som tager udgangspunkt i en eksistens/væsens-tænkning. Lad mig derfor knytte...

Ødipus

Ødipus Billedet forestiller den scene fra myten om Kong Ødipus.  hvor kong Ødipus kommer til byen Theben, som er blevet belejret af den grusomme sfinx. Fordi kong Ødipus kan besvare sfinxens gåde (1) kaster sfinxen...

Freud og Lacan

På sin vis er det en umulig opgave kort at ville redegøre for relationen mellem Sigmund Freud (1856-1939) og Jacques Lacan (1901-1981). Lacan og hans arbejder er uforståelige og meningsløse uden indgående kendskab til...

Lacan og Kierkegaard

Lacan er i sin reformulering af den Freudske psykoanalyse inspireret af en række af især vestlige filosoffers tænkning. Slår man op i Index référentiel[1]vil man se at Kant, Heidegger, Hegel, Aristoteles samt Platon fylder overordentligt...

Lacan og Bourdieu

Selvom Jacques Lacan (1901-1981) og Pierre Bourdieu (1930-2002) er samtidige, og begge er stærkt påvirkede af centrale udviklingstendenser i 60ernes og 70ernes franske filosofi og tænkning, har de meget få henvisninger til hinanden. Ifølge...

Jacques Lacan

Jacques Lacan Den franske psykoanalytiker Jacques Lacans (1901-1981) tænkning og undervisning medfører en radikal fornyelse af den psykoanalytiske teori og praksis. Med afsæt i en forståelse af det tyvende århundredes væsentligste bidrag indenfor filosofi,...