Depression

Hvad er en depression? For psykoanalysen er en depression ikke en egentlig sygdom, men en særlig affekt, som kan ramme os, når vi ubevidst har en oplevelse af, ikke mere at være noget særligt for nogen eller følelsen af ikke mere kunne leve op til det som andre kræver for at vi er værd at elske. Fordi depressionen også ofte er knyttet til følelsen af tab af håb vil depressionen ofte være fulgt af en følelse at tomhed og opgivelse. En følelse som kan opleves som at man sidder med hænderne i skødet og stirre tomt ud på verden.”
   Depression er således udtryk for en opgivelse i forhold til andres eller vores egne krav eller forventninger. Det er en opgivelse af vores normale dynamik. Men netop på grund af dette kan depressionen også i visse tilfælde ses som et stykke psykisk arbejde, en bevægelse, der netop muliggør at man kan forlige sig med noget.
I nogle tilfælde kan depressionen også ses som et forsvar mod en endnu stærkere affekt: angsten. Ved at tale om de ubevidste krav og den angst man er bærer af
er det muligt at slippe af med en depression.
 

København 01. juli 2019

Psykoanalytiker
Lektor. Cand.mag.
Tommy Thambour

Se også...