Om mig

Jeg er 58 år, psykoanalytiker, lektor og cand. mag. Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykoanalytiker siden 1988 og arbejder på et Freudiansk/Lacaniansk grundlag.

Jeg er associeret medlem Af EFP(EuroFederation of Psychoanalysis og medlem af NLS københavn. Jeg har siden starten af 80erne udgivet  og  publiceret en lang række avis- og tidsskriftsartikler og bøger (se nærmere under artikler og publikationer). Desuden er jeg ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Drift.