Emner

Stress

Stress er ikke en sygdom i traditionel forstand, men en særlig ubevidst kropslig reaktion eller affekt, der rammer os, når […]

1

Skam

I skamfølelsen er forholdet mellem individ og omverden nærværende.   Selve ordet skam på dansk kan jævnfør visse sproghistoriske opfattelser knyttes […]

Depression

Hvad er en depression? For psykoanalysen er en depression ikke en egentlig sygdom, men en særlig affekt, som kan ramme […]

Angst

Angsten lyver ikke! Et provokerende udsagn som psykoanalysen kommer med. Men hvad betyder dette? Ja først og fremmest udpeger den, at […]

Skyld

Som udgangspunkt er der ikke en nødvendig sammenhæng mellem, i en juridisk forstand, at være skyldig og så det at […]