Stress

Stress er ikke en sygdom i traditionel forstand, men en særlig ubevidst kropslig reaktion eller affekt, der rammer os, når vi med alle midler og mere til forsøger at opfylde de krav og forventninger, som andre har til os, eller som vi tror, andre har til os. Typisk vil de forventninger vi føler omverdenen stiller til os opleves som nogle krav og forventninger til os selv, som vi er tvungne til opfylde her og nu. Stress giver os derfor ingen fred, men får os til at fare rundt eller også opleve et særligt pres, når vi føler, vi bør slappe af. Ligesom med depression kan det dreje sig om et ubevidst forsvar mod angst. Et arbejde med stress kan afhjælpe de ubevidste årsager hertil.

København 10. juli 2017

Se også...