vignetter

Her kan du læse en række små tekster om emner som direkte eller inddirekte har med aspekter af psykoanalysen at gøre.

Den pokkers krop

Kroppen melder sig hele tiden. Selvfølgelig gør den det.   Fra starten af er svaret på spørgsmålet, hvem er jeg, knyttet […]

Freud og Lacan

På sin vis er det en umulig opgave kort at ville redegøre for relationen mellem Sigmund Freud (1856-1939) og Jacques […]

Jacques Lacan

Jacques Lacan Den franske psykoanalytiker Jacques Lacans (1901-1981) tænkning og undervisning medfører en radikal fornyelse af den psykoanalytiske teori og […]

Lacan og Bourdieu

Selvom Jacques Lacan (1901-1981) og Pierre Bourdieu (1930-2002) er samtidige, og begge er stærkt påvirkede af centrale udviklingstendenser i 60ernes […]

Lacan og Kierkegaard

Lacan er i sin reformulering af den Freudske psykoanalyse inspireret af en række af især vestlige filosoffers tænkning. Slår man […]

Ødipus

Ødipus Billedet forestiller den scene fra myten om Kong Ødipus.  hvor kong Ødipus kommer til byen Theben, som er blevet […]